Jag sitter framför Eugeniahemmets byggnad. På dess fasad syns början av texten "Medicinskhistoriska museet"

Vad jag är bra på och gärna gör

  • Omvärlds- och andra analyser.
  • Textförfattande av olika slag.
  • Föreläsningar, tal och vara moderator.
  • Formulera projektansökningar.
  • Annat om du vill och jag bedömer att jag kan göra ett gott jobb.

Här nedan kan du läsa litet mer om vad jag kan och gjort tidigare. Du kan också gå direkt till min LinkedIn profil och se om jag är användbar för dig. Du hittar den genom att klicka här. Susannes Linkedin

Jag har sysslat med litet av varje under mitt liv. Innan jag skadade mig var jag rätt ofokuserad och läste juridik med visst ointresse; efteråt studerade jag litteratur, idéhistoria, skriverier av olika slag och litet annat. Att förvärva en funktionsnedsättning gav mig så småningom ett fokus: det politiserade funktionshinderskapet med alla dess abriovinkler. Jag läste bland annat in en master i disability studies vid Leeds universitet.

Jag skriver gärna texter, både pedagogiskt faktabaserade och mer litterära. Det är till exempel jag som gjort research och skrivit historien om både DHR och STIL – ”DHR – 80 år av rörelse” och ”25 år Independent Living i Sverige”.

Om du behöver en analys eller så och jag bedömer att det ligger inom min kompetens kan jag ge dig ett förslag på upplägg och budget. Vi kan också utforma det tillsammans, eller du kanske redan har klart för dig vad och hur du vill ha det gjort. Jag har till exempel gjort analys och skrivit Handisams ”Kunskapsstrategi för fuktionshinderperspektivet” – ett underlag till regeringens forskningsproposition 2008, samt Försäkringkassans ”Omvärldsanalys för handikappolitiken” som kassan i egenskap av sektorsmyndighet redovisade till regeringen 2005.

Jag jobbar gärna i projekt om de har till syfte att skapa självbestämmande. Men jag åtar gärna att utföra förstudier eller formulera projekt inom andra områden om du behöver. En förstudie är ju en form av omvärldsanalys. Senast gjorde jag förstudoen till det som så småningom blev projektet ”Med lagens som verktyg”.

Vill du ha någon som kan tala, föreläsa eller moderera och ämnet är mig bekant så gför jag det gärna.

%d bloggare gillar detta: